لامپ های موسوم به لامپ های LED قابليت جايگزين لامپ های متداول در كليه بخش های خانگی، اداری، تجاری و را دارند. مصرف کم و حرارت تولیدی پایین از مزایای استفاده از این لامپ‌هاست.

No products

To be determined ارسال
0 تومان مبلغ نهایی

پرداخت