• 19,500 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 4w Built-in SMD Round Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 4 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 37,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 12w Built-in SMD Round Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 12 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 55,500 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 18w Built-in SMD Round Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 18 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 78,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 24w Built-in SMD Round Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 24 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 35,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 6w Built-in COB Round Downlight  چراغ پروژکتوری 6 وات COB با دیود Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای سقف‌های با ارتفاع بیش از 2.5 متر مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها
 • 55,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 10w Built-in COB Round Downlight  چراغ پروژکتوری 10 وات COB با دیود Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای سقف‌های با ارتفاع بیش از 2.5 متر مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها
 • 80,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 15w Built-in COB Round Downlight  چراغ پروژکتوری 15 وات COB با دیود Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای سقف‌های با ارتفاع بیش از 2.5 متر مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها
 • 145,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 30w Built-in COB Round Downlight  چراغ پروژکتوری 30 وات COB با دیود Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 18 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای سقف‌های با ارتفاع بیش از 2.5 متر مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها
 • 140,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 48w Built-in SMD Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 48 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 36 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 115,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  K.E.C 40w Built-in SMD Slim Panel light  چراغ پنلی فوق باریک 40 وات LED با دیود smd-Epistar تایوانی به همراه درایور سوکتی با 36 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای تمام فضاهای داخلی ساختمان
 • 13,200 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-6w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 6 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 16,900 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-7w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 7 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 18,900 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-8w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 8 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 27,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-11w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 11 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 30,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-12w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 12 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 38,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-18w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 18 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 39,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-20w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 20 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 55,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-24w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 24 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 79,900 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-30w built-in Smd Round Glass Panel Light چراغ پنلی 30 وات گرد شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 15,500 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-6w built-in Smd Square Glass Panel Light چراغ پنلی 6 وات مربع شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 28,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-11w built-in Smd Square Glass Panel Light چراغ پنلی 11 وات مربع شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 39,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-18w built-in Smd Square Glass Panel Light چراغ پنلی 18 وات مربع شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 56,000 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele-24w built-in Smd Square Glass Panel Light چراغ پنلی 24 وات مربع شیله با دیود SMD به همراه درایور LED سوکتی، جایگزین مناسب لامپ‌های هالوژنی قدیمی است که ظاهری زیبا به خانه و محل کار شما می‌دهد
 • 10,500 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele 3w Built-in COB Round Downlight  چراغ پروژکتوری 3 وات با دیود COB  به همراه درایور سوکتی با 24 ماه ضمانت تعویض، مناسب برای سقف‌های با ارتفاع بیش از 2.5 متر مانند فروشگاه‌ها و رستوران‌ها

No products

To be determined ارسال
0 تومان مبلغ نهایی

پرداخت