نور یکی از عوامل مهم در رشد گیاهان است. بهترین نور برای رشد گیاهان نور خورشید است که تمامی طیف های نوری مورد نیاز برای رشد گیاهان را در بر دارد. اما با توجه به زندگی در خانه ها و آپارتمان هایی که دسترسی به نور خورشید در طول شبانه روز در آنها کم است، برای رشد و نگهداری از گیاهان بهتر از لامپ های رشد گیاه و یا چراغ های رشد گیاه استفاده شود.
لامپ رشد گیاه یا لامپ گلخانه ای (لامپ و یا چراغ مخصوص رشد گیاه) یک منبع نوری است برای تامین نور مورد نیاز گیاهان، جهت انجام و در پاره ای از موارد تقویت فرآیند فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد. لامپ رشد گیاه در واقع طیف های نوری قرمز و آبی مورد نیاز برای پروسه فتوسنتز را فراهم می آورد.
لامپ رشد گیاه (یا لامپ گلخانه‌ای) که با نام Grow Light نیز شناخته می شود، در انواع مختلف تولید می شود از جمله لامپ گازی رشد گیاه که در دو مدل لامپ متال هالید مخصوص رشد گیاه و لامپ بخار سدیم مخصوص رشد گیاه تولید می شوند، لامپ ال ای دی رشد گیاه (لامپ LED مخصوص رشد گیاه) و لامپ فلوروسنتی مخصوص رشد گیاهان.
از میان لامپ های عنوان شده در بالا، لامپ های گازی بیشترین تاثیر را در رشد گیاهان دارند که همانطور که گفته شد مدل متال هالید و بخار سدیم آن ها برای این امر تولید شده است. که یکی از آن‌ها جهت دوران رشد و دیگری جهت گلدهی استفاده می شود.

No products

To be determined ارسال
تماس بگیرید مبلغ نهایی

پرداخت