جستجو بر اساس

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R50225 RCCB قابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 25 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R50240 RCCB قابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 40 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R50425 RCCB قابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 25 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R50440 RCCB ققابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 25 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R41263 RCCB قابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 25 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات
  • 0 تومان نا موجود
   نا موجود
   Schneider-A9R41463 RCCB قابل استفاده تا حداکثر جریان الکتریکی 25 آمپر و حساسیت 30 میلی‌آمپر قابل استفاده در ساختمان‌ها به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات

  No products

  To be determined ارسال
  0 تومان مبلغ نهایی

  پرداخت