• 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC46B Presense Sensor با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، ضخامت کم و محدوده‌ی آشکارسازی 20 متر، می‌تواند هر مصرف کننده‌ای را مجذوب توانایی‌های خود کند. جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC05B Motion Sensor با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، ضخامت کم و محدوده‌ی آشکارسازی 12 متر، می‌تواند هر مصرف کننده‌ای را مجذوب توانایی‌های خود کند. جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC70 Microwave Motion Sensor با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، ضخامت کم و محدوده‌ی آشکارسازی 8 متر، می‌تواند هر مصرف کننده‌ای را مجذوب توانایی‌های خود کند. جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC05 Motion Sensor با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، ضخامت کم و محدوده‌ی آشکارسازی 6 متر، می‌تواند هر مصرف کننده‌ای را مجذوب توانایی‌های خود کند. جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC701 Microwave Motion Sensor سنسور دیواری توکار با زاویه‌ی پوشش 360 درجه و محدوده‌ی آشکارسازی 8 متر، جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است. این سنسور مناسب مناطق گرم می باشد و مستقل از دما عمل می کند. همچنین قابلیت نصب داخل چراغ را هم دارد.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC02E Motion Sensor سنسور دیواری توکار با زاویه‌ی پوشش 160 درجه و محدوده‌ی آشکارسازی 9 متر، جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC11 Motion Sensor سنسور دیواری توکار با زاویه‌ی پوشش 180 درجه و محدوده‌ی آشکارسازی 12 متر، جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC45A Motion Sensor با قابلیت نصب توکار  در قاب‌های هالوژن با قطر برش 7 سانتی‌متر، متحرک، با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، محدوده‌ی آشکارسازی 6 متر، جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC45B Motion Sensor با قابلیت نصب توکار  در قاب‌های هالوژن با قطر برش 8 سانتی‌متر، متحرک، با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، محدوده‌ی آشکارسازی 6 متر، جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.
 • 3 تومان نا موجود
  نا موجود
  Schiele SC05C Motion Sensor با زاویه‌ی پوشش 360 درجه، ضخامت کم و محدوده‌ی آشکارسازی 6 متر، می‌تواند هر مصرف کننده‌ای را مجذوب توانایی‌های خود کند. جنس این محصول از پلاستیک abs و رنگ آن سفید است.

No products

To be determined ارسال
0 تومان مبلغ نهایی

پرداخت